Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Vinh

Báo chí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320101 17 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7320101
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01