Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Vinh

Báo chí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320101 14 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7320101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01