Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên

Báo chí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320101 15 C00, C14, D01, D84

Mã ngành
7320101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, C14, D01, D84