Thứ tư, 7/6/2023
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên

Báo chí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320101 16 C00, C14, D01, D84

Mã ngành
7320101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
C00, C14, D01, D84