Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Quy Nhơn

Tâm lý học giáo dục

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310403 15 A00, C00, C19, D01

Mã ngành
7310403
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, C00, C19, D01