Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Sư Phạm - Đại học Huế

Tâm lý học giáo dục

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310403 15 B00, C00, C20, D01

Mã ngành
7310403
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
B00, C00, C20, D01