Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Quy Nhơn

Sư phạm Địa lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140219 19 A00, C00, D15

Mã ngành
7140219
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, C00, D15