Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Quy Nhơn

Sư phạm Địa lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140219 18 A00, C00, D15

Mã ngành
7140219
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, C00, D15