Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Quy Nhơn

Sư phạm Địa lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140219 28.5 A00, C00, D15

Mã ngành
7140219
Điểm chuẩn
28.5
Tổ hợp môn
A00, C00, D15