Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Hồng Đức

Sư phạm Địa lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140219 26.25 A00, C00, C04, C20

Mã ngành
7140219
Điểm chuẩn
26.25
Tổ hợp môn
A00, C00, C04, C20