Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Hồng Đức

Sư phạm Địa lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140219 27.5 A00, C00, C04, D14

Mã ngành
7140219
Điểm chuẩn
27.5
Tổ hợp môn
A00, C00, C04, D14