Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Sư phạm Địa lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140219 17.5 C00, D15

DI >= 5.25;VA >= 5.5;TTNV <= 1

Mã ngành
7140219
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
C00, D15
Ghi chú
DI >= 5.25;VA >= 5.5;TTNV <= 1