Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Sư phạm Địa lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140219 21.5 C00, D15

DI >=7.75;TTNV<=2

Mã ngành
7140219
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
C00, D15
Ghi chú
DI >=7.75;TTNV<=2