Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Sư phạm Địa lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140219 23.75 C00, D15

Mã ngành
7140219
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
C00, D15