Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Sư Phạm - Đại học Huế

Sư phạm Địa lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140219 26.3 C00, C20, D15, D78

Mã ngành
7140219
Điểm chuẩn
26.3
Tổ hợp môn
C00, C20, D15, D78