Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Văn hóa Hà Nội

Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam - Tổ chức và Quản lý văn hoá vùng dân tộc thiểu số

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220112A 20.7 A00, A16, D01, D78, D96

Mã ngành
7220112A
Điểm chuẩn
20.7
Tổ hợp môn
A00, A16, D01, D78, D96