Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Văn hóa Hà Nội

Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam - Tổ chức và Quản lý Du lịch vùng dân tộc thiểu số

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220112B 16 C00

Mã ngành
7220112B
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
C00