Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Văn Hóa Hà Nội

Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam - Tổ chức và Quản lý Du lịch vùng dân tộc thiểu số

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220112B 19.25 D01, D78, D96

Mã ngành
7220112B
Điểm chuẩn
19.25
Tổ hợp môn
D01, D78, D96