Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140208 25.57 C00, C19, D01, D66

Mã ngành
7140208
Điểm chuẩn
25.57
Tổ hợp môn
C00, C19, D01, D66