Chủ nhật, 26/9/2021
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140208 21.5 A00, B00, C00, D01

Mã ngành
7140208
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A00, B00, C00, D01