Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Vinh

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140208 21 A00, C00, C19, D01

Mã ngành
7140208
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, C00, C19, D01