Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Sư Phạm - Đại học Huế

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140208 24.6 C00, C19, C20, D66

Mã ngành
7140208
Điểm chuẩn
24.6
Tổ hợp môn
C00, C19, C20, D66