Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Sư Phạm - Đại học Huế

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140208 19 C00, C19, C20, D66

Mã ngành
7140208
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
C00, C19, C20, D66