Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Sư Phạm - Đại học Huế

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140249 26 C00, C19, C20, D78

Mã ngành
7140249
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
C00, C19, C20, D78