Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Sư Phạm - Đại học Huế

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140249 19 C00, C19, C20, D78

Mã ngành
7140249
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
C00, C19, C20, D78