Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Quy Nhơn

Giáo dục Chính trị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140205 24.5 C00, C19, D01

Mã ngành
7140205
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
C00, C19, D01