Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Quy Nhơn

Giáo dục Chính trị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140205 20 C00, C19, D01

Mã ngành
7140205
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
C00, C19, D01