Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Tây Nguyên

Giáo dục Chính trị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140205 23 C00, C19, D01, D66

Mã ngành
7140205
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
C00, C19, D01, D66