Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng

Giáo dục Chính trị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140205 18.5 C00, C19, C20, D66

Mã ngành
7140205
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
C00, C19, C20, D66