Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Giáo dục Chính trị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140205 23.5 C00, C19, C20, D66

VA>=6.5;TTNV<=1

Mã ngành
7140205
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
C00, C19, C20, D66
Ghi chú
VA>=6.5;TTNV<=1