Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Tây Bắc

Giáo dục Chính trị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140205 25.6 C00, C19, C20, D01

Mã ngành
7140205
Điểm chuẩn
25.6
Tổ hợp môn
C00, C19, C20, D01