Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Tây Bắc

Giáo dục Chính trị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140205 26.6 C00

Mã ngành
7140205
Điểm chuẩn
26.6
Tổ hợp môn
C00