Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Tây Bắc

Giáo dục Chính trị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140205 18 C00, C19, C20, D01

Mã ngành
7140205
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
C00, C19, C20, D01