Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Đồng Tháp

Giáo dục Chính trị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140205 15.5 C00, C19, D01, D14

Mã ngành
7140205
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
C00, C19, D01, D14