Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Đồng Tháp

Giáo dục Chính trị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140205 25.8 C00

Mã ngành
7140205
Điểm chuẩn
25.8
Tổ hợp môn
C00