Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Vinh

Giáo dục Chính trị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140205 26.5 C00, C19, C20, D66

Mã ngành
7140205
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
C00, C19, C20, D66