Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Vinh

Giáo dục Chính trị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140205 21 C00, C19, C20, D01

Mã ngành
7140205
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
C00, C19, C20, D01