Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Vinh

Giáo dục Chính trị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140205 18 A00, C00, C19, C20, D01

Mã ngành
7140205
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, C00, C19, C20, D01