Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Hà Tĩnh

Giáo dục Chính trị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140205 17 A00, C00, C04, D01

Điểm chuẩn học bạ: Có học lực lớp 12 xếp loại giỏi, tổng điểm 3 môn theo tổ hợp từ 18 điểm trở lên

Mã ngành
7140205
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, C00, C04, D01
Ghi chú
Điểm chuẩn học bạ: Có học lực lớp 12 xếp loại giỏi, tổng điểm 3 môn theo tổ hợp từ 18 điểm trở lên