Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Hà Tĩnh

Giáo dục Chính trị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140205 18.5 A00, C00, C14, D01

Mã ngành
7140205
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, C00, C14, D01