Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Hà Tĩnh

Giáo dục Chính trị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140205 19 A00, C00, C14, D01

Mã ngành
7140205
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, C00, C14, D01