Thứ ba, 21/3/2023
Đại Học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên

Giáo dục Chính trị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140205 25.75 C00, C20

Mã ngành
7140205
Điểm chuẩn
25.75
Tổ hợp môn
C00, C20