Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Sư Phạm - Đại học Huế

Giáo dục Chính trị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140205 19 C00, C19, C20, D66

Mã ngành
7140205
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
C00, C19, C20, D66