Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520503 15 C04, D01, D10

Mã ngành
7520503
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C04, D01, D10