Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520503 15 A00, A01, C01, C04, D01, D10

Mã ngành
7520503
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, C04, D01, D10