Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520503 15 A00

Mã ngành
7520503
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00