Chủ nhật, 26/9/2021
Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520503 13 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7520503
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07