Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520503 15 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7520503
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07