Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520503 20 A00, A01, A02, B00

Mã ngành
7520503
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, B00