Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520503 13 A00, B00, C04, D01

Mã ngành
7520503
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, B00, C04, D01