Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520503 15 A00, B00, C01, D01

Mã ngành
7520503
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, C01, D01