Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Nguyễn Trãi

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 16 C01, C03, C04, C15

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
C01, C03, C04, C15