Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Nguyễn Trãi

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 22 A07, C01, C03, C04

TTNV <=4

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A07, C01, C03, C04
Ghi chú
TTNV <=4