Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Mỹ Thuật Việt Nam

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 23.5 H ( văn xét tuyển)

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
H ( văn xét tuyển)