Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Mỹ Thuật Việt Nam

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 25.75 H00

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
25.75
Tổ hợp môn
H00