Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Hòa Bình

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 15 H00

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
H00