Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Hòa Bình

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 17.35 H00, H01, V00, V01

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
17.35
Tổ hợp môn
H00, H01, V00, V01