Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 24.1 H00, H01, H06, H08

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
24.1
Tổ hợp môn
H00, H01, H06, H08