Thứ tư, 7/6/2023
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 13 H00, H01, H02, H08

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
H00, H01, H02, H08