Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Mỹ Thuật TP HCM

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 28 H00

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
28
Tổ hợp môn
H00