Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Mỹ Thuật TP HCM

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 29 H00

KV2

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
29
Tổ hợp môn
H00
Ghi chú
KV2