Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Mỹ Thuật TP HCM

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 28.5 H00

KV1

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
28.5
Tổ hợp môn
H00
Ghi chú
KV1