Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 15 A00, A01, H00, H01

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, H00, H01