Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Văn Lang

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 26 H03, H04, H05, H06

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
H03, H04, H05, H06