Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Văn Lang

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 16 H03, H04, H05, H06

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
H03, H04, H05, H06