Thứ tư, 29/5/2024
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 16.5 A00, C01, C14, D01

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, C01, C14, D01