Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 18 A00, C01, C14, D01

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, C01, C14, D01