Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 13.5 C04, D01, D10, D15

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
13.5
Tổ hợp môn
C04, D01, D10, D15