Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Nghệ Thuật - Đại học Huế

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 19.5 H00

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
H00