Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Nghệ Thuật - Đại học Huế

Thiết kế đồ họa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403 18 H00

Mã ngành
7210403
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
H00