Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580210 15 A00, A01, A02, B00

Mã ngành
7580210
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, B00