Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Y Dược TP HCM

Y khoa (có CC Tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101_02 26.6 B01

Mã ngành
7720101_02
Điểm chuẩn
26.6
Tổ hợp môn
B01