Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Y Dược TP HCM

Y khoa (có CC Tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101_02 27.1 B00

Mã ngành
7720101_02
Điểm chuẩn
27.1
Tổ hợp môn
B00