Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Y Dược TP HCM

Y khoa (có CC Tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101_02 27.65 B00

Mã ngành
7720101_02
Điểm chuẩn
27.65
Tổ hợp môn
B00