Thứ năm, 30/6/2022
Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại học Chính Trị

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310202|22D01 23.1 D01

Mã ngành
7310202|22D01
Điểm chuẩn
23.1
Tổ hợp môn
D01