Thứ hai, 20/5/2024
Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại học Chính Trị

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310202|22D01 23.25 D01

Thí sinh nam miền Nam

Mã ngành
7310202|22D01
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
Thí sinh nam miền Nam