Thứ ba, 5/7/2022
Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại học Chính Trị

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310202|22C00 27 C00

Văn >=7.25 Sử>=9.5

Mã ngành
7310202|22C00
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
C00
Ghi chú
Văn >=7.25 Sử>=9.5