Thứ hai, 20/9/2021
Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại học Chính Trị

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310202|22C00 24.91 C00

Nam - phía Nam - C00

Mã ngành
7310202|22C00
Điểm chuẩn
24.91
Tổ hợp môn
C00
Ghi chú
Nam - phía Nam - C00