Thứ hai, 20/9/2021
Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại học Chính Trị

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310202|21D01 22.4 D01

Nam - phía Bắc - D01

Mã ngành
7310202|21D01
Điểm chuẩn
22.4
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
Nam - phía Bắc - D01