Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540106 13 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7540106
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01