Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540106 15 A00

Mã ngành
7540106
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00