Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540106 19.5 A00, A02, B00, C02

Mã ngành
7540106
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, C02