Thứ năm, 13/6/2024
Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại học Chính Trị

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310202|21C00 27.62 C00

Mã ngành
7310202|21C00
Điểm chuẩn
27.62
Tổ hợp môn
C00