Chủ nhật, 26/9/2021
Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại học Chính Trị

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310202|21C00 28.5 C00

Văn >=7.5 Sử >=9

Mã ngành
7310202|21C00
Điểm chuẩn
28.5
Tổ hợp môn
C00
Ghi chú
Văn >=7.5 Sử >=9