Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Kinh tế quốc dân

Bất động sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340116 27.2 A01, D01, D07

Mã ngành
7340116
Điểm chuẩn
27.2
Tổ hợp môn
A01, D01, D07