Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

Bất động sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340116 15 A00

Mã ngành
7340116
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00