Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Nam Cần Thơ

Bất động sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340116 16 A00, B00, C05, C08

Mã ngành
7340116
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, C05, C08