Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Bất động sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340116 16.5 A00, A02, C00, D10

Mã ngành
7340116
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, A02, C00, D10