Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Bất động sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340116 15 A00, B00, C00, C04

Mã ngành
7340116
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, C00, C04