Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Bất động sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340116 17 A00, B00, C00, C04

Mã ngành
7340116
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, B00, C00, C04