Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Bệnh học thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620302 16 A00, A02, B00, D08

Mã ngành
7620302
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D08