Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Bệnh học thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620302 15 A00, B00, D01, D08

Mã ngành
7620302
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D08